KSB Komplexné služby pre budúcnosť

KSB, s.r.o., Malinovského 1274, 916 21 Čachtice        ksb@ksb-sro.sk

 
 
 
 
MONTÁŽNE A KONTROLNÉ STROJE
   
  Nosným programom spoločnosti KSB je vývoj, výroba a dodávka automatických liniek, montážnych a kontrolných automatov a mechanizovaných montážnych pracovísk. Pri týchto zariadeniach sa využíva technológia orientácie súčiastok, zakladania, lisovania, skrutkovania, dávkovania, lepenia, zvárania, merania, kamerovej vizualizácie a pod. Takéto montážne automaty dodávame najmä pre automobilový a strojársky priemysel.
   
 
Kontrolné zariadenie SQUIB Testovacie zariadenie HGS Testovacie zariadenie Tumble Flat Montážne zariadenie
Kontrolné zariadenie
SQUIB
Testovacie zariadenie
DISI
Testovacie zariadenie
HGS
Testovacie zariadenie
Tumble Flat
Montážne zariadenie
         
Kontrolné zariadenie SQUIB Testovacie zariadenie DISI Testovacie zariadenie HGS Testovacie zariadenie Tumble flat  
Kontrolné zariadenie
SQUIB
Testovacie zariadenie
DISI
Testovacie zariadenie
HGS
Testovacie zariadenie
Tumble Flat
 
 

Automatické montážne zariadenie na skrutkovanie svoriek bimetalu

         
Hotové zariadenie        
Hotové zariadenie        
         
Montované dielce        
Montované dielce        
 
 

designed by: BUSINESS SOLUTION